دسته: Uncategorized

  • پارک انگری برد دوحه قطر

     1401/01/30 پارک انگری برد در دوحه که در سال 2017 افتتاح شد، به مساحت 17000 متر مربع با فضای داخلی 6500 متر مربع گسترش یافته است. اخیراً بخش داخلی نیز برای خانواده هایی که به اینجا می آیند باز شده است