مدارک مورد نیاز سفارت آمریکا

مدارک مورد نیاز سفارت آمریکا
  • پاسپورت که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد
  • پاسپورت قدیمی
  • پرینت تاییدیه پر شدن فرم DS160
  • یک قطعه عکس
  • اصل وکپی فرم I-20
  • تایید پرداخت هزینه SEVIS
  • مدارک حمایت مالی مثلا پرینت و نامه بانک ، سند ملک و اجاره….معمولا هزینه یک سال را باید نقد نشان داد و بقیه به صورت درآمد مستمر حامی و ملک…
  • مدارک تحصیلی وریزنمرات از شروع دبیرستان به بعد ( اصل وترجمه)

روز مصاحبه finger scanning خواهید داشت و اگر درخواست ویزای تحصیلی آمریکا شما را approved کنند پاسپورت به آدرسی که خودتان می گویید فرستاده خواهد شد .

در واقع نتیجه مصاحبه به سه حالت ممکن است باشد :

برگه صورتی : در صورت قبولی ویزا برگه ی صورتی به شما می دهند که ظرف چند روز پاسپورت شما که برچسب ویزا خورده و به همان آدرس انتخابی شما که هنگام گرفتن وقت سفارت دادید ، ارسال می شود .

برگه ی زرد : در صورت نیاز به FBI Check این برگه به شما داده می شود که به این معناست که درخواست ویزای تحصیلی آمریکا شما احتیاج به بررسی بیشتر دارد و نتیجه از طریق آدرس ایمیل درج شده در فرم DS160 اطلاع داده می شود .

برگه سفید : رد ویزا